خدمات ما

خدمات کلینیک سفید بصورت چند وجهی است. این بدین معناست که با ایجاد بخش های مختلف مانند داخلی برای معاینه و واکسیناسیون، بخش جراحی برای انجام انواع جراحی های انتخابی یا اورژانسی، بخش آزمایشگاه جهت اخذ نمونه و ارزیابی پاراکلینیک، بخش تصویربرداری جهت اخذ تصاویر اشعه ایکس یا سونوگرافی و اکوی قلب، بخش ادامه درمان و تزریقات برای انجام امور درمانی، بخش سفید شویی برای انجام امور بهداشتی و آرایشی و همچنین بخش پت شاپ جهت تهیه لوازم مورد نیازی پت شما طراحی و ایجاد شده اند.