docs-bg

متخصصین ما

در کلینیک سفید بیش از 10 دامپزشک متخصص در حوزه های گوناگون فعالیت میکنند

doc

دکتر محمد حسن اصغری وسطی کلائی

  • دکترای حرفه ای دامپزشکی
  • عضو جامعه دامپزشکان ایران
  • رئیس کلینیک