یازده حقیقت جالب در مورد گربه ها

11 فروردین 0

یازده حقیقت جالب در مورد گربه ها

حقیقت اول:

هشت و نیم میلیون گربه در امریکا، آنها را به محبوب ترین پت در این کشور تبدیل کرده است.

حقیقت دوم:

گربه ها 30 تا 50 درصد از روز را به آراستن و لیس زدن خود مشغول هستند.

حقیقت سوم:

پیرترین گربه جهان 30 سال سن دارد.

حقیقت چهارم:

بدن گربه دارای 244 استخوان است، در حالی که بدن انسان 206 استخوان دارد.

حقیقت پنجم:

اولین گربه ای که به فضا فرستاده شد یک گربه فرانسوی به نامfelicette  بود که در سال 1963 در یک راکت به فضا پرتاب شد. او به کمک چتر نجات فرود آمد.

حقیقت ششم:

گربه ها از طریق پنجه هایشان عرق می کنند.

حقیقت هفتم:

گربه ها تنها پستاندارانی هستند که نمیتوانند مزه شیرینی را حس کنند.

حقیقت هشتم:

میانگین سرعت دویدن گربه ها 30 مایل در ساعت است. (معادل 48 کیلومتر در ساعت)

حقیقت نهم:

گربه ها قادرند 5 برابر قد خود و 6 برابر طول بدنشان بپرند.

حقیقت دهم:

میزان دید گربه ها در شب 6 برابر بهتر از انسانهاست.

حقیقت یازدهم:

    گربه ها اغلب 15 ساعت در شبانه روز می خوابند که بیشترین میزان آن در طول روز است.

برچسب ها:
اشتراک گذاری