تعرفه و قیمت خدمات کلینیک سفید

06 مهر 2

تعرفه و قیمت خدمات کلینیک سفید

ردیف خدمت قیمت
۱ ویزیت پزشک ۹۳.۰۰۰ تومان
۲ آزمایش خون CBC 200.000 تومان
برچسب ها:
اشتراک گذاری