جراحی

در کلینیک سفید انواع جراحی های بافت نرم و بافت سخت نظیر استخوان و مفاصل توسط تیم مجرب و حرفه ای انجام می شود.

جراحی بافت نرم شامل ارگان های داخای نظیر دستگاه ارداری، دستگاه گوارش، کبد و غیره می باشد.

جراحیهای ارتوپدی شامل جراحی استخوان، مفاصل، لیگامنت و عضلات مربوط به حرکت می باشد. بطور کلی عواملی که سبب آسیب به این اندام ها می شوند  دو دسته تقسیم می شوند: عوامل درونی مانند ژنتیک و سن و عوامل بیرونی مانند حوادث.

غیرطبیعی بودن ساختار مفصل به علل ژنتیکی و یا کهولت سن مانند بیماری های ستون فقرات و همچنین شکستگی ها ناشی از عوامل بیرونی مانند تصادف یا سقوط تهدید کننده ی سلامت حیوانات می باشند.

گالری تصاویر

دیگر خدمات ما