جراحی ارتوپدی

جراحیهای ارتوپدی شامل جراحی استخوان، مفاصل، لیگامنت و عضلات مربوط به حرکت می باشد. بطور کلی عواملی که سبب آسیب به این اندام ها می شوند به دو دسته تقسیم می شوند: عوامل درونی مانند ژنتیک و سن و عوامل بیرونی مانند حوادث.

غیرطبیعی بودن ساختار مفصل به علل ژنتیکی و یا کهولت سن مانند بیماری های ستون فقرات و همچنین شکستگی ها ناشی از عوامل بیرونی مانند تصادف یا سقوط تهدید کننده ی سلامت حیوانات می باشند.

در کلینیک سفید حضور متخصص ارتوپد حیوانات به همراه تیم حرفه ای اتاق عمل تضمین کننده ی کیفیت خدمات در این حوزه است.

گالری تصاویر

دیگر خدمات ما