داخلی

اولین معاینه در زندگی حیوان از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا تشخیص مشکلات مادرزادی و همچنین جلوگیری از عواملی که سبب عقب ماندگی رشد طبیعی حیوان می شوند توسط دامپزشک داخلی انجام می شود. تدوین پروتکل واکسیناسیون و درمان انگلی بصورت اختصاصی در هر حیوان بسیار مهم است.

در کلینیک سفید با تجهیز سخت افزاری و همچنین حضور متخصصین حرفه ای در بخش داخلی بهترین شرایط برای حیوانات خانگی فراهم گردیده است

گالری تصاویر

دیگر خدمات ما